Poslední desetiletí bylo finančně drsné po celém světě. Výdaje se zvýšily, zatímco živá mzda ne. Všichni se cítí stlačit, a korporace po celém světě našly často nepříjemné způsoby, jak snížit své výdaje. Minimální mzdové standardy po celém světě se značně liší a možná vás překvapí, jak vysoká je minimální mzda v některých zemích. Můţe dojít k tomu, ţe se vaše výplata minimální mzdy vyplatí ... a možná i podnítit rozhodnutí okamţitě přemístit. Tady jsou 10 zemí s nejvyšší minimální mzdou ročně v amerických dolarech.

10.  Švýcarsko - $ 15, 457 za rok

9. San Marino - 15.707 dolarů ročně

8.  Nový Zéland - 16 462 dolarů ročně

7.  Kanada - 16 710 USD ročně

6.  Francie - 17,108 dolarů ročně

5.  Spojené království - 18 448,24 USD ročně

4.  Belgie - 18 813 dolarů ročně

3.  Irsko - 18.965 dolarů za rok

2.  Lucembursko - 19.426 dolarů ročně

1.  Nizozemí - 23 029 dolarů ročně

Stuart Franklin / Getty Images

Tipy Z Hvězd:
Komentář: